Desenvolvemento de aplicacións para neuro e biofeedback

Net 360 Suite ADD-On

Net 360 ADD-ON

As melloras céntranse sobre todo en EEG- Biofeedback e teñen como vantaxe que son todas pantallas que se executan en 2 monitores. Desta forma o paciente pode illar e centrarse no seu reforzo sen verse influído polas estatísticas e datos de control das súas propias variables psicofisiolóxicas.

Todas as pantallas están traducidas ao español e todas están dispoñibles nas dúas resolucións mais usadas actualmente nos computadores ( 1366 x 769 e 1920 x 1080)

Todas as pantallas inclúen un adestrador de respiración para axudar ao paciente para cumprir coas condicións do reforzo.

Más información

A suite está dispoñible para os equipos de 5 e de 8 canles e ten como requerimento previo dispoñer da Suite 360.

Que modalidades inclúe esta Suite?

Pantallas de EEG de 2 canles

5 tipos de pantallas de tres bandas de usuario
5 tipos de pantallas de protocolo Theta Beta – SMR
4 tipos de pantallas de protocolo de coherencia de Theta
4 tipos de pantallas de protocolo de coherencia de Alpha
4 tipos de pantallas de protocolo de coherencia de Beta
4 tipos de pantallas de protocolo de coherencia de SMR
4 tipos de pantallas de protocolo de asimetría de Alpha

Pantallas de EEG de 1 Canal

5 tipos de pantallas de EEG de 1 banda de frecuencias de usuario
5 tipos de pantallas de EEG de 2 banda de frecuencias de usuario (2 UP)
5 tipos de pantallas de EEG de 2 banda de frecuencias de usuario (2 DOWN)
5 tipos de pantallas de EEG de 2 banda de frecuencias de usuario (1 UP 1 DOWN)
6 tipos de pantallas de EEG de 3 banda de frecuencias de usuario
6 tipos de pantallas de EEG de protocolo de beta (Theta / Beta / High Beta)
6 tipos de pantallas de EEG de protocolo de SMR (Theta / SMR / High Beta)

Pantallas de Hemoencefalografía pIR
5 tipos de pantallas de pIR

Pantallas mixtax Neuro + Bio
5 tipos de pantallas con protocolo de 2 Bandas Down + Conductancia electrodérmica
5 tipos de pantallas de pIR + Conductancia electrodérmica

Net EEG Suite

Net EEG Suite é un conxunto de pantallas informes e configuracións de canles especialmente deseñada para facilitar os adestramentos de EEG Neurofeedback.

Esta suite teñen como vantaxe que todas pantallas de adestramento execútanse en 2 monitores. Desta forma o paciente pode illar e centrarse no seu reforzo sen verse influído polas estatísticas e datos de control das súas propias variables psicofisiolóxicas.

Todas as pantallas están traducidas ao español e todas están dispoñibles nas dúas resolucións mais usadas actualmente nos computadores (1366 x 769 e 1920 x 1080)

Todas as pantallas inclúen un adestrador de respiración para axudar ao paciente para cumprir coas condicións do reforzo.

A suite está dispoñible para os equipos de 2, 5 e de 8 canles.

Más información

Que modalidades inclúe esta Suite?

Pantallas de EEG de 2 canles

 • 2 tipos de pantallas de eliminación de artefactos
 • 1 pantalla de verificación de sinal
 • 3 tipos de pantallas de 2 activacións + 2 inhibicións
 • 4 tipos de pantalla de 6 bandas de usuario
 • 4 tipos de pantallas de protocolo de coherencia de Alpha

Pantallas de EEG de 1 Canal

 • 7 tipos de pantallas de EEG de 1 banda de frecuencias de usuario
 • 7 tipos de pantallas de EEG de 3 banda de frecuencias de usuario
 • 3 Tipos de pantalla de protocolo de sqwash
 • 1 Pantalla de adestramento de Alpha
 • 12 Tipos de adestramento de SMR
 • 6 Tipos de pantalla de protocloos de Ratio Theta/ Beta
 • 1 Pantalla de verificación de sinal

Pantallas de Hemoencefalografía pIR

 • 4 tipos de pantallas de pIR
Net EEG Suite
Netcomunity MiniQ Suite

Netcomunity MiniQ Suite

Two channel EEG assessment.

Antes de realizar un tratamento de neurofeedback é moi importante facer unha avaliación do paciente.

Existen diversos métodos dependendo do equipo e da tecnoloxía da que dispoñamos.

O MiniQ é a técnica que permite, utilizando un equipo con só dous sensores de EEG, obter a suficiente información como para posteriormente definir o tratamento máis axeitado para o doente.

Más información

En que consiste en MiniQ

Na medición correlativa, de dous en dous puntos, da maioría dos puntos significativos do paciente usando o sistema 10/20 en estado basal e cos ollos abertos.

Ademais, o miniQ realiza determinadas medicións con ollos pechados, e tamén realiza medicións durante a realización de tarefas.

Como resultado destas medicións, a aplicación xera un informe de 13 páxinas con toda a información recollida. Este informe pode ser, ademais, personalizado cos datos da clínica ou consulta que o executa.

Algunhas especificacións técnicas:

 • O miniQ require dun Procomp Infiniti ou un Procomp 5 con dous sensores de EEG. ( recoméndase ademais o Kit de conexión de 2 canles de EEG de Thought Technology).
 • Require tamén que estea instalado e configurado Office 2016 ou posterior.
 • A aplicación está desenvolvida en Español, Inglés e Portugués.
 • O informe pódese emitir en Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán e Italiano.