Biofeedback como servizo

Volver a Servizos

Que é Biofeedback Como Servizo (BICOS)

Biofeedback como servicio es un sistema de colaboración basado en el pago mensual por parte del cliente de un conjunto de servicios y alquiler de equipos que permiten disponer desde el primer momento de los equipos, el software y la informática necesarios para la implementación y el desarrollo de las técnicas de NeuroFeedback y Biofeedback en las clínicas y consultas médicas, de psicología y de Fisioterapia.

Neurofeedback
Que vantaxe ten este servizo con respecto á compra directa dos equipos?

As vantaxes son varias e enumerámolas a continuación:

 • Ao ser un alugueiro, desde o punto de vista fiscal se desgrava.
 • Non ten intereses.
 • É flexible xa que me permite cambiar as condicións durante a vida do contrato.
 • En caso de avaría os equipos de Neuro e Biofeedback e os seus sensores son substituídos moi rápido co que os paróns do servizo son os mínimos.
Que elementos alúganse?

Un sistema de Neuro ou Biofeedback require para funcionar dos seguintes elementos:

 • Un computador.
 • Un segundo monitor.
 • Un amplificador de sinais.
 • Un conxunto de sensores.
 • Un numero de eléctrodos e consumibles.
 • Software para o desenvolvemento das sesións e os informes.

En BICOS pódese incluír o alugueiro de todos os elementos fóra dos eléctrodos e consumibles e o segundo monitor e o seu cable. (Aínda que estes consumibles fornécense como parte do alugueiro debendo ser substituídos segundo deterióranse, non así o monitor que é fornecido mediante a súa venda).

Que servizos inclúense?

O sistema BICOS inclúe os seguintes servizos:

 • Mantemento e soporte técnico remoto das aplicacións informáticas e os equipos de Biofeedback.
 • Instalación das novas actualizacións gratuítas das aplicacións mentres dure o contrato.
 • Un seguro que cobre danos nos equipos de Neuro e Biofeedback e o computador.
 • O custo das reparacións dos equipos de Biofeedback e os seus sensores así como das do computador (este último durante os tres primeiros anos).
 • Prezo especial nas formacións que ofrece Netcomunity ao longo do ano.
 • Presenza gratuíta na nova páxina web de Netcomunity no “mapa de clínicas de Neuro e Biofeedback”.
Que servizos non están incluídos?
 • Os custos de instalación e formación inicial do sistema ou sistemas, aínda que para os clientes BICOS teñen un custo especial.
 • Os desprazamentos ao cliente para realizar reparacións ou soporte posterior.
 • O transporte dos equipos de Neuro e Biofeedback en caso de reparación desde e cara ás oficinas de Netcomunity.
 • A substitución de consumibles (eléctrodos, cremas, auriculares, etc.).
 • As reparacións causadas por mal uso do sistema, (rotura de conectores, a tapa das pilas dos equipos, danos por unha mala conexión de sensores, etc.), Aínda que algúns destes problemas estarían cubertos polo seguro.
 • Danos informáticos causados por virus, ou perdida de datos por calquera causa.
 • As actualizacións non gratuítas das aplicacións instaladas.
 • A franquía do seguro en caso de sinistro cuberto por leste.
Ten algún tipo de custo inicial?

Durante a firma do contrato abónase unha cantidade en concepto de fianza, dita cantidade recupérase ao terminar o contrato.

Onde podo comprar os consumibles?

Para garantir o perfecto funcionamento do sistema os consumibles para o sistema de Neuro e Biofeedback serán sempre fornecidos por Netcomunity.

Quen pode utilizar o sistema?

Os propietarios, socios e empregados da clínica ou consulta titular do servizo nas instalacións que se indican no contrato do servizo.

Podo prestar ou realquilar algún dos equipos?

Non, queda terminantemente prohibido que os equipos ou o software sexan realquilados ou prestados a un terceiro, ou se realicen con este servizo nun lugar diferente ao indicado no contrato. Tamén queda prohibido a reinstalación do software noutros computadores diferentes do fornecido.

Podo ampliar con novas opcións os equipos durante a vixencia do servizo?

Sí, unha vez indíquese que novas modalidades queremos ampliar realízase un reaxuste do custo mensual e poderase dispoñer do novo servizo inmediatamente.

Podo cancelar o servizo antes do prazo asinado?

Sí, sempre podo abandonar o servizo e abonarase entón unha cota final cuxo valor se calcularía no momento da cancelación. Neste caso ademais enviaríanse os equipos a Netcomunity para que sexan revisados e recuperar a fianza.

Podo instalar outras aplicacións no computador fornecido?

Non, para garantir o perfecto funcionamento do mesmo non poderán instalarse ningunha aplicación no sistema fornecido e que é propiedade de Netcomunity. Ao finalizar o contrato, e no caso de que o cliente desexe quedar co computador podería instalar outros programas ou darlle o uso que desexe.

Onde se realizan as reparacións?

Cando hai unha avaría física dos compoñentes do sistema, os equipos e sensores de Biofeedback serán enviados a Netcomunity. O computador será recolleito polo fabricante nas oficinas do cliente e será devolto sen custo unha vez reparado.

Que opcións teño ao terminar o contrato?

Unha vez terminado o contrato podemos elixir entre estas tres opcións:

1. Devolver todo a Netcomunity. ( Netcomunity pagaría os custos de envío)

2. Realízase unha actualización de todos os equipos e faise un recalculo e continúase co servizo pero con todos os equipos renovados.

3. Pódese comprar todo por un valor que se calcularía no momento da finalización do contrato.

4. Pódese renovar o contrato de alugueiro por un ano máis obtendo un desconto do 40% nas cotas.

  Política de privacidade de Netcomunity.

  Queres explicarnos o teu caso por teléfono?