Protección de datos

Volver a Servizos

Axudámosche a adaptarche á nova regulación en Protección de Datos

Net Comunity Protección de datos
Sempre no animo de facilitar as cousas aos nosos clientes do sector saúde, pero tamén pensando no resto das empresas e autónomos dispoñemos dunha área de negocio especializada na Lei de Protección de Datos Persoais e prestamos servizos integrais para o cumprimento da actual lexislación sobre Protección de Datos de Carácter Persoal e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico para empresas e autónomos.

O RGPD implica unha maior protección da privacidade dos usuarios e expón novas esixencias ás organizacións, que afrontan un esforzo significativo de análise interna e de adaptación. Entre os cambios máis significativos, destacamos:

  • 1. O ámbito de aplicación do regulamento, que o fai obrigatorio tamén para as empresas non situadas no territorio europeo.
  • 2. A forma de obter o consentimento dos usuarios cambia. Debe ser un acto afirmativo claro e que a entidade poida demostrar.
  • 3. Novos dereitos: á portabilidad, ao esquecemento, á limitación do tratamento.
  • 4. Maiores responsabilidades para as entidades á hora de contratar un provedor encargado do tratamento de datos de carácter persoal.
  • 5. A implantación da figura do Delegado de Protección de Datos ( DPO), un garante da privacidade dentro das organizacións.
  • 6. O réxime sancionador endurécese. As infraccións graves poden alcanzar os 20 millóns de euros de multa ou o 4% do volume de negocio total Anual.

O Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) é o novo marco lexislativo da Unión Europea para o tratamento de datos de carácter persoal. Calquera empresa que trate datos persoais deberá adaptarse en data ao novo texto e por suposto tamén á normativa nacional.

Como é o proceso

En netcomunity xestionamos de forma eficiente, sinxela e alcanzable os seus asuntos de protección de datos. Estudamos o seu caso, realizamos a adaptación LOPD e RGPD de maneira personalizada pois cada empresa é diferente (rexistro de tratamentos de datos, cláusulas, contratos, textos legais web/ecommerce…) e asesorámoslle de maneira práctica e, sobre todo, comprensible. Non importa como sexa o seu negocio, somos a súa solución.

    Política de privacidade de Netcomunity.

    Queres explicarnos o teu caso por teléfono?