Investigación

O sector da investigación no mundo clínico

Sempre fomos conscientes do valor da investigación no mundo clínico. Entendemos que a investigación de base, como aquela de ámbito máis clínico redunda sempre en beneficio dos pacientes e contribúe por tanto a unha mellora da calidade de vida dos pacientes.

Como expertos en tecnoloxías aínda que sobre todo focalizados nas áreas de Neurofeedback e Biofeedback damos soporte a investigacións tanto no sector privado como a universidades, proxectos de doutoramento, traballos de fin de grao ou de máster, etc.

A nosa implicación en proxectos leva a cabo tanto achegando sistemas de Biofeedback ou Neurofeedback, como desenvolvendo aplicacións específicas para os equipos de investigación, e nalgúns casos, dando soporte tecnolóxico a proxectos.

Algúns proxectos de investigación nos que colaboramos

Proyecto de Investigación UCM-SANTANDER (PR41/17)

Proxecto de Investigación UCM-SANTANDER (PR41/17)

Big Data. Aspectos Organizativos (Open Data) e Desenvolvemento de Nuevas 

Capacidades Creativas (Cartografías Visuais, Xeolocalización e Wearables.

Universidad de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela

Emotion regulation in conversion disorder Towards an integrative perspective.

Autores: Lucía del Río Casanova.

Universidad Loyola

Universidad Loyola

Estudio sobre o Impacto psicolóxico do fenómeno asociado á COVID-19.