Que son o Biofeedback e Neurofeedback

Pode adestrarse o cerebro?

O cerebro é o órgano máis adaptable e plástico do organismo. De feito o cerebro humano está deseñado para estar constantemente en relación coas nosas sensacións internas e co mundo que nos rodea, axustándonos de modo fluído aos cambios que se van producindo.

Aínda que hai uns anos defendíase que o cerebro terminaba de desenvolverse nos primeiros anos de vida, e que a partir dun determinado momento as neuronas xa non se reproducían. Con todo, a recente investigación en neurobiología achegou cada vez máis probas da extraordinaria plasticidade do cerebro humano e da súa capacidade para rexenerarse.

Astronauta Ron Garin

Astronauta Ron Garin levando un equipo FlexComp Infiniti™ fotografía de Dave Williams durante o proxecto NEMO NINE de misión submariña.

En que consiste o neurofeedback?

O neurofeedback é unha terapia en expansión, e forma parte dun tipo de tratamentos que actúan de modo directo sobre a función cerebral, denominados neuroterapias. Aínda que descuberta hai bastantes anos, a maior dispoñibilidade de instrumentos de medición e aparellos para o tratamento incrementou considerablemente o seu uso e posibilitouno como un tratamento alcanzable para a poboación xeral.

O neurofeedback consiste nun rexistro da actividade eléctrica cerebral, similar a un electroencefalograma ( EEG). O sinal EEG é analizada dixitalmente para extraer datos sobre a función cerebral entre distintas áreas, as conexións entre elas e o funcionamento xeral do cerebro. Os aparellos de neurofeedback permiten, en base ao procesamento destes sinais eléctricos, deseñar programas de tratamento personalizados para cada individuo, reforzando determinados tipos de actividade neuronal e inhibindo outros.

Mano Biofeedback

Que é o biofeedback?

Cunha filosofía similar ao neurofeedback, o biofeedback consiste na modificación, a través de programas informáticos, de funcións corporais específicas. Así a tensión arterial, a contracción muscular, a frecuencia respiratoria e cardíaca, e moitos outros parámetros, poden ser reforzados ou inhibidos para mellorar o estado de saúde do paciente. A través de programas de biofeedback pode conseguirse tamén influír positivamente en estados mentais, por exemplo, facilitando a relaxación e diminuíndo os niveis de ansiedade.

Preguntas frecuentes

É complicado para o paciente?
Realmente o procedemento é moi sinxelo. A persoa ha de estar comodamente mirando durante máis ou menos media hora unha pantalla, nas que ven imaxes en movemento, ou escoitando sons. Estas imaxes ou sons reforzan determinadas lonxitudes de onda en localizacións específicas do cerebro, ou potencian cambios en determinadas funcións orgánicas como a respiración, a frecuencia cardíaca, a contracción muscular ou a tensión arterial.

O paciente non ha de facer nada, de feito, canto menos esfórcese mellor adoita funcionar o adestramento. Ha de tratar de non moverse demasiado, e de estar presente e prestando atención á pantalla sen angustiarse polo resultado. O condicionamento vaise producindo de modo involuntario e progresivo. Unha respiración pausada pode axudar ao proceso, pero non é necesario facer un traballo de relaxación para que o adestramento funcione.

Nalgúns casos o tratamento pódese combinar con rehabilitación cognitiva ou exercicios. Algúns métodos específicos como o traballo con potenciais corticales pode requirir tarefas específicas que o paciente ha de realizar. Pero na maior parte dos tratamentos con biofeedback ou neurofeedback o paciente non ten outra consigna que permanecer centrado na pantalla e esperto. Requírese un compromiso na realización continuada dos adestramentos, porque as sesións moi esporádicas apenas producen resultados visibles.

Para que serven estes tratamentos?
O neurofeedback e o biofeedback traballan en base a un paradigma psicosomático da medicina. Mente e corpo están interconectados, e o traballo sobre unha área terá repercusións sobre as demais. Por exemplo, o adestramento en variabilidade cardíaca, un tipo de biofeedback, utilízase como un método de regulación emocional. O adestramento en neurofeedback, baseado no reforzo e inhibición de ondas cerebrais, pode mellorar non só condicións psicolóxicas, senón tamén problemas orgánicos como a hemicrania, a epilepsia, o colon irritable ou a fibromialxia.

O problema para o que se obtivo maior evidencia empírica é o trastorno por déficit de atención con hiperactividade ( TDAH). A Sociedade Americana de Pediatría recoñeceu desde 2011 ao neurofeedback como un dos tratamentos recomendados para o TDAH, achegando resultados ao mesmo nivel que os medicamentos estimulantes, que eran considerados ata entón o tratamento de elección.

Outros cadros que dispoñen dunha evidencia científica importante son as adiccións, sobre todo o abuso e dependencia de alcol, e o dano cerebral. Tamén hai bastantes estudos en trastorno por tensión postraumática, ansiedade e depresión. O número de investigacións e publicacións vai en aumento, con resultados prometedores en cadros como os trastornos do espectro autista, a fibromialxia, o trastorno obsesivo-compulsivo ( TOC), e moitos outros.

Nesta mesma pagina dispoñemos dunha ampla variedade de estudos sobre a evidencia científica destas técnicas.

Que contan os pacientes?
En xeral pode observarse de modo habitual que os efectos do adestramento con neurofeedback e biofeedback van máis aló do problema concreto que trata de mellorarse. Por exemplo, unha paciente que recibía neurofeedback por un cadro de crise de angustia, describía á parte da melloría nos seus síntomas, unha diminución da súa ansiedade por comer e a calidade do soño (en xeral o insomnio é un síntoma que adoita mellorar con estes tratamentos), así como a eliminación das súas contracturas nas costas, que non se habían resolvido nunca do todo con fisioterapia. Outra paciente, con trastorno de personalidade, explicaba que a súa impulsividad diminuíra, estaba menos irritable e susceptible, sentía menos alerta, e tamén que puido suprimir o seu consumo de cannabis, tras tentalo previamente moitas veces sen éxito. Nos nenos con TDAH tratados con neurofeedback obsérvase en ocasións unha mellora, non só na atención, senón tamén na capacidade para entender aos seus iguais e relacionarse con eles.
Son iguais todos os tratamentos de neurofeedback e biofeedback?

Asistimos en estos últimos años a una proliferación de sistemas basados en ondas cerebrales o sistemas que supuestamente se venden como biofeedback de relajación. Estos sistemas llevan a cabo un registro muy general y poco preciso de la actividad cerebral o fisiológica y sus efectos son poco consistentes. Aunque captar determinadas frecuencias de onda es relativamente fácil, discriminar esta actividad y programar un entrenamiento específico para el estado del paciente es mucho más complejo, y requiere una valoración especializada.

Un ejemplo es la gran cantidad de aparatos basados en inducir ondas Alfa, que se definen como ondas de relajación. Pero como es evidente para todos nosotros, el cerebro humano no es un órgano simple, sino una de las maquinarias más complejas y sofisticadas que existen. Las ondas Alfa en determinadas áreas del cerebro pueden provocar problemas atencionales, y en otras pueden asociarse a depresión. Por tanto, ayudar al cerebro a producir más Alfa puede ser útil para personas que no generan estas ondas en cantidad suficiente, pero por el contrario, sería enormemente contraproducente en otros casos.

Otro ejemplo de sistemas que se anuncian como entrenamiento cerebral o mental, consisten en aparatos que venden su utilidad recurriendo a términos aparentemente científicos y neurológicos. Sin embargo, estos sistemas están basados en conceptos mal definidos o contrastados, como la medición de “energías” que no han demostrado poder ser medidas ni entrenadas. Aunque los términos que usan estos sistemas para describir su funcionamiento pueden parecerse, son radicalmente diferentes.

Todo lo que explicamos aquí sólo es aplicable al neurofeedback y biofeedback con equipos clínicos propiamente dicho, y dentro de éste, a los protocolos avalados por la investigación.

Neurofeedback personalizado

Algúns tratamentos de neurofeedback están baseados en protocolos aplicados só en función do diagnóstico do paciente. Buscando que resulten o máis simples posible para os terapeutas que administran os tratamentos, estes aparellos adoecen dun erro básico: o pensar que todos os individuos cun problema presentan o mesmo patrón de actividade cerebral, e necesitan por tanto os mesmos procedementos de tratamento.

Os estudos, con todo, demostraron que dentro da mesma patoloxía poden presentarse distribucións de ondas en función das áreas cerebrais que poden ser moi diferentes. Cada individuo necesita por tanto unha avaliación específica da súa función cerebral e da súa problemática particular, para poder recibir así un tratamento individualizado e personalizado.

A avaliación previa ao tratamento con neurofeedback ou biofeedback consta de tres eixos:

  1. O exame clínico por un especialista para determinar as características do trastorno e os síntomas predominantes, así como a indicación do tratamento con neuro e biofeedback.
  2. A avaliación psicométrica ou fisiolóxica segundo o caso mediante probas e test tanto escritos como computerizados, para cuantificar a dimensión do problema e monitorar posteriormente os resultados.
  3. En caso de Neurofeedback mapeo cerebral por medio do electroencefalograma cuantitativo ou qEEG. Estes mapeos dan unha idea moi específica dos patróns de función cerebral, tanto respecto a as ondas cerebrais predominantes en distintas áreas como á conectividade entre áreas ou os potenciais evocados. No caso do biofeedback, as probas de diagnostico previas e en repouso mediante sistemas de medición das áreas envoltas no proceso clínico.

En base a estes tres eixos vanse deseñando os protocolos específicos para cada paciente, e vanse reevaluando cada certo tempo, para ilos axustando segundo vanse modificando os parámetros co adestramento.

Canto tempo pode levar un tratamento deste tipo?

Adestrar un músculo, adquirir flexibilidade, mellorar unha habilidade, aprender a tocar un instrumento ou a falar un idioma, son aprendizaxes que necesitan práctica e constancia. Aínda que o traballo con neuro e biofeedback ten unha gran intensidade e potencia, e actúa sobre a actividade cerebral e fisiolóxica de modo directo, son necesarias bastantes sesións para que a función modifíquese e un tempo de mantemento suficiente para que o efecto consolídese. Este número é variable segundo o trastorno, mellorando en xeral ao redor de 25 sesións os problemas de ansiedade, 50 o TDAH ou o TOC, e 80 os cadros de autismo, por poñer algúns exemplos. Cada cerebro pode ter ademais distinta plasticidade, e necesitar máis ou menos sesións para alcanzar similares resultados.

O mesmo ocorre co biofeedback. Aos poucos o organismo aprende a modificar funcións que antes se consideraban automáticas e fóra do control voluntario. Durante un tempo, o corpo simplemente aprende o modo de influír nelas. A base de adestramentos repetidos, este efecto vaise consolidando e ampliando. Sen un tempo significativo de tratamento, o organismo tenderá a volver ao seu estado previo. Coas necesarias repeticións, o efecto acaba consolidándose e facéndose definitivo. Algunhas persoas poden necesitar, terminado o adestramento, sesións ocasionais de reforzo, pero moitas veces os efectos son definitivos.

Eu non teño ningún trastorno, pero interésame aprender a relaxarme ou mellorar a miña concentración. Pódeme interesar o biofeedback ou o neurofeedback?
O neurofeedback e o biofeedback axudan a mellorar a conexión mente-corpo, a autorregulación e a concentración en suxeitos sans. Axúdanos a adquirir conciencia dos nosos estados mentais e corporais, aprendendo dese modo para modificalos. Moitas persoas deciden asistir a sesións de neurofeedback non para resolver unha patoloxía, senón como un método de crecemento persoal ou para mellorar as súas capacidades. Por exemplo, pode axudarnos a estar máis centrados, a ser máis efectivos ou a autorregularnos mellor.

Algunhas modalidades de neurofeedback poden axudar a adquirir estados asociados á meditación, e poden usarse en combinación con outras ferramentas, como o adestramento en mindfulness.

Neurofeedback e biofeedback na mellora de desempeño e a excelencia executiva
Estas ferramentas empregáronse con éxito en persoas interesadas en chegar ao máximo nivel de desempeño nas súas actividades. Os músicos profesionais ou os deportistas de elite son dous bos exemplos destas aplicacións. Cada deporte require poder levar a mente e o corpo a determinados estados, nos que o rendemento se optimiza. Tamén se favorece o cambio de estado, podendo alternar entre a execución ao máximo nivel e a relaxación que leva a aproveitar intensamente os períodos de descanso e recuperación.

Os executivos sometidos a un importante grao de tensión, e que han de manter un alto rendemento de forma sostida, poden beneficiarse dos adestramentos con biofeedback e neurofeedback para mellorar o seu funcionamento global e ademais para previr as frecuentes complicacións da tensión crónica.

Que precaucións hai que tomar ao levar a cabo un tratamento con neurofeedback e biofeedback?
Calquera tratamento cun efecto potente pode presentar efectos secundarios. Despois de todo, estamos a influír sobre as funcións corporais e cerebrais de modo directo. Por iso a planificación do tratamento ha de ser completa e específica. Un tratamento programado de modo personalizado ás necesidades particulares de cada individuo é a mellor forma de previr molestias, e cando estas ocorren adoitan ser pasaxeiras e rapidamente solucionables. Co adecuado seguimento, os efectos adversos como cefaleas, somnolencia ou excesiva activación son moi raros e adoitan ter que ver coa necesidade de modificar o tipo de protocolo que se está aplicando, resolvéndose polo xeral ao cambiar este.

Dependendo da situación de cada individuo, pode ser aconsellable combinar o tratamento con neurofeedback con sesións ocasionais de psicoterapia tradicional. Por exemplo, en pacientes con dificultade para manexar as súas emocións, aínda que o tratamento con neurofeedback axudará á regulación emocional, a persoa pode necesitar axuda do terapeuta para xestionar os cambios que vai experimentando. Os individuos con cadros postraumáticos poden necesitar sesións orientadas ao traballo cos recordos traumáticos de modo específico. En persoas con tratamento farmacolóxico, o psiquiatra pode necesitar facer axustes da medicación conforme se van conseguindo cambios co adestramento con neurofeedback ou biofeedback. Os nenos con TDAH poden necesitar un traballo de estimulación cognitiva, unha abordaxe psicopedagóxica dos seus problemas de aprendizaxe ou terapia orientada aos seus problemas emocionais, relacionales e de autoestima.

Como estes tratamentos van producindo unha modificación progresiva das funcións para adestrar, periodicamente a avaliación ha de repetirse, e os protocolos iranse axustando cada certo tempo, en función do cambio nos parámetros observados. Con estes controis periódicos minimízanse notablemente os desaxustes.

Un traballo centrado no paciente

É importante atopar un equilibrio entre facer unha avaliación profunda e precisa das necesidades do paciente, por persoal especializado e con tecnoloxía innovadora, cun sistema alcanzable para os usuarios. Diversas modalidades, frecuencias flexibles e programas personalizados permiten adaptar os tratamentos ás necesidades e posibilidades de cada persoa.
É por iso fundamental que como pacientes acudamos sempre a profesionais titulados e acreditados nas modalidades de bio e neurofeedback e fuxir de terapias milagrosas expostas por terapeutas sen ningún coñecemento nin titulación cínica.